• гр. Бургас, ул. "Княз Борис I" №6, вх. Б, ет. 1
  • 0878 800 509
  • Работно време: 09:00 - 17:00 ч.
img
Нотариус

Гергана Чинева

  • телефон0878 800 509
  • e-mailgeri.chineva@abv.bg

Нотариус Гергана Янакиева Чинева е родена в гр. Бургас.

Завършва средното си образование в Немска езикова гимназия "Гьоте" - гр. Бургас, след което продължава висшето си образование в Юридическия факултет на Бургаския свободен университет. Има магистърска степен по специалност „Право“, със специализация „Международни отношения“.

Кариерата си като юрист започва през 2000 г., като адвокат към Адвокатска колегия – Бургас. Работи в екипа на водещи в този период правни кантори в гр. Бургас, предоставящи правни консултации в областта на търговското, облигационното и вещното право, както и процесуално представителство по граждански и търговско дела, и фирмени регистрации.

През 2003 г. продължава професионалния си път като юрисконсулт в „Българска телекомуникационна компания“ АД, където до 2007 г. активно участва в процесите по цялостно обследване, анализиране и документиране на активите от имуществения фонд на компанията.

От 2007 г. до 2019 г. работи като съдия по вписванията към Районен съд -Бургас. Участва в работни групи и форуми към Министерство на правосъдието, СЮБ и други, във връзка с промени в редица нормативни актове - ГПК, ЗКИР, ПВ, както и в такива, свързани със стартиране на имотния регистър в България и реда за изготвянето на бъдещите имотни партиди. Била е лектор в обучения, свързани както пряко с материята на вписванията, така и с прилагането на ЗУТ, ЗКИР, и актуалната съдебна практика в областта на вещното право.

От 11.05.2019 г. е нотариус, вписана под № 772 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – Районен съд Бургас, обхващащ територията на общините Бургас, Камено и Созопол, както и с. Ясна поляна и с. Веселие – община Приморско.

Притежава богат опит в сферата на вещното, облигационното и регулационното право. Владее немски език, ползва руски и турски език.